Wiadomości gospodarcze

Stopy procentowe nie reagują (pozytywnie) na wzrost długu publicznego

Możliwość “wypychania” (crowding out) wydatków prywatnych przez rosnące wydatki publiczne jest poważnie rozważana na gruncie  teorii makroekonomii głównego nurtu (mainstream)  – szczególnie na gruncie monetaryzmu. Co mówią badania? (©Envato) Spekuluje się oto, że efekt wypychania może powstawać m.in. z powodu   stóp procentowych  pozytywnie reagujących na rosnące deficyty fiskalne. Zwiększone stopy procentowe mają z kolei negatywnie oddziaływać […]

Węgrzy przewidują szybki wzrost PKB, a Czesi podwyżki stóp

Węgierski bank centralny w marcowej projekcji przewiduje, że gospodarka żywiołowo odbije w 2021 i 2022 r., zaś inflacja, mimo przejściowego wzrostu, wróci do celu. Z kolei w Czechach władze monetarne podniosły prognozy PKB, zakładają jednak, że od połowy tego roku mogą zacząć rosnąć stopy proc. Wzrost PKB Węgier w 2021 r. wyniesie między 4 a 6 […]

Jak oczekiwania inflacyjne wpływają na decyzje gospodarstw domowych?

Badanie wykazało, że pomimo niskiego zainteresowania gospodarstw domowych problemami inflacji i polityki pieniężnej, ich oczekiwania inflacyjne w dalszym ciągu mają znaczenie dla podejmowanych decyzji gospodarczych. Envato Większość gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych i innych gospodarkach rozwiniętych nie śledzi uważnie kwestii inflacji ani polityki pieniężnej, co jest już obecnie dobrze udokumentowane w badaniach (D’Aconunto i in. 2019). Czy wynika […]

EBOR: polska gospodarka powróci do poziomu sprzed pandemii na pocz. 2022

Mimo kolejnej fali pandemii i długotrwałego zamknięcia wielu największych gospodarek UE powrót Polski do poziomu PKB sprzed pandemii będzie możliwy już na początku 2022 roku – powiedziała Obserwatorowi Finansowemu Beata Javorcik, Główna Ekonomistka EBOR. Beata Javorcik, Główna Ekonomistka EBOR (Fot. EBRD) Tym samym Główna Ekonomistka EBOR podtrzymała prognozy wzrostu dla Polski z jesieni 2020 roku. […]

Banki centralne ostrożnie sięgają po innowacje

Innowacje w coraz większym stopniu wywierają wpływ na funkcjonowanie banków centralnych, pozwalając im zwiększyć efektywność realizowanych procesów. Jednak jak dotąd nie zmieniły one zasadniczo roli, jaką banki centralne odgrywają w gospodarkach. (©Envato) Zestawienie słów „innowacyjność” oraz „bank centralny” może dla niektórych brzmieć jak oksymoron. Innowacyjność immanentnie wiąże się ze zmianami, a zmiany często są źródłem […]

Nauka to dzielenie się wątpliwościami

W naszym rozumieniu uprawianie jakiejkolwiek nauki, ale także jej popularyzowanie, to poniekąd nieustanne dzielenie się wątpliwościami. W tym duchu została napisana nasza książka, w tym duchu odbieramy kilka polemicznych tez naszego recenzenta. Profesor Jakub Growiec opublikował 3 marca 2021 r. na łamach Obserwatora Finansowego recenzję naszej książki „Między dobrobytem a szczęściem. Eseje z filozofii ekonomii”. Tytuł recenzji […]

NBP daleko do zacieśniania polityki pieniężnej

Polityka pieniężna NBP stała się bardzo podobna do polityki banków centralnych w największych gospodarkach rozwiniętych. A one nie planują w najbliższym czasie zaostrzania parametrów monetarnych. Tego samego można spodziewać się po Narodowym Banku Polskim – mówił na konferencji Adam Glapiński, prezes NBP. Prof. Adam Glapiński, prezes NBP (©NBP) – Jak można dyskutować podwyżkę stóp […]

Noblista od optymalnych obszarów walutowych

Zmarł Robert Alexander Mundell –  noblista, profesor z Uniwersytetu Columbia, ekonomista kojarzony przede wszystkim z pracami o jednolitych obszarach walutowych oraz modelem Mundella – Fleminga. Robert Mundell (fot. PAP) W tym roku mija 60 lat od ukazania się artykułu „A Theory of Optimum Currency Areas” na łamach American Economic Review, w którym Mundell zdefiniował optymalny […]

Kiedy ekonomia staje się eksperymentalna

Ekonomia przez większość swojej historii była uważana za dyscyplinę nieeksperymentalną. Od czasu pionierskich badań Vernona Smitha (uhonorowanego nagrodą Nobla) ekonomiści stosują jednak eksperymenty do coraz to szerszego spektrum zagadnień. (©Envato) Czy potrafią Państwo przywołać jakiś eksperyment ekonomiczny (inny niż niekontrolowane „eksperymenty” w rodzaju chińskiego „wielkiego skoku”)? Pomimo kilkudziesięciu lat światowej tradycji i kilku nagród Nobla (Kahneman, […]

Podatek liniowy podniósł tempo wzrostu gospodarczego

Liniowy podatek dochodowy podwyższył tempo wzrostu gospodarczego krajów Europy Wschodniej, które go wprowadziły; transfery gotówki poprawiają samopoczucie bardziej niż psychoterapia; kary w szkołach pozytywnie wpływają na wyniki edukacyjne dzieci. To wnioski z najnowszych badań naukowych. Brian Wheaton z Harvard University przygotował pracę „The Macroeconomic Effects of Flat Taxation: Evidence from a Panel of Transition Economies” („Makroekonomiczne […]

Scroll to top
error: Content is protected !!