Gospodarki na ropę potrzebują hybrydowego silnika

Ropa przez dekady napędzała gospodarki krajów posiadających obfite jej złoża. Świat jednak chce walczyć ze zmianami klimatu, a jedną z metod jest ograniczenie zużycia paliw kopalnych. Te państwa, które uzależniły się od petrodolarów muszą myśleć o alternatywnych silnikach dla gospodarki. (Envato) (Envato) Mamy jeszcze 35 lat zanim skończy nam się ropa – ostrzegał podczas kampanii wyborczej […]

Polskie firmy muszą dbać o marże, bo z czasem wzrosną im koszty

Potencjał adaptacyjny polskich przedsiębiorstw w krótkim terminie jest duży. W średnim i dłuższym terminie ważne jest czy firmy będą potrafiły wykorzystać nowoczesne technologie lub lepsze metody zarządzania do zwiększenia marży tak, aby ta była dostatecznym buforem, chroniącym przed ciśnieniem kosztów – mówi dr Piotr Boguszewski, koordynujący w NBP szybki monitoring przedsiębiorstw. Piotr Boguszewski (Fot. E. Kazanowski NBP) […]

Polityka EBC w przededniu zmian

Nadchodząca zmiana kierownictwa w instytucji, w której Christine Lagarde, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego od 2011 r., prawdopodobnie zastąpi dotychczasowego prezesa Mario Draghiego, daje szansę, że ten głos będzie usłyszany. 20 lat temu, ustanawiając EBC, banki centralne nie miały pełnej jasności co do sposobu, w jaki mają ustalać swoją strategię. W tym czasie pewna nieokreśloność […]

Co o niepewności gospodarczej w Polsce mówi analiza tekstów prasowych?

Niepewność gospodarcza w Polsce mierzona przy pomocy danych tekstowych z artykułów prasowych wyraźnie wzrosła po 2007 r., głównie pod wpływem wydarzeń zagranicznych. Obawy dotyczące wpływu niepewności ekonomicznej na decyzje firm, konsumentów czy decydentów gospodarczych istotnie wzrosły w ostatnim okresie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Po 2007 r. miała miejsce szczególna kumulacja wydarzeń czy inicjatyw, których skutki […]

SEMówka 3.49 – czyli, co warto przeczytać

01 Kampanie PPC ❯ Three reasons PPC campaigns fail that nobody seems to care about 02 Polubienia opinii w Google – czy mają znaczenie? ❯ New Things I’ve Learned About Google Review Likes 03 5 zaawansowanych strategii GDN, które powinieneś przetestować ❯ 5 zaawansowanych strategii GDN, które powinieneś przetestować 04 3200 zmian w wyszukiwarce w […]

[Praca] rekrutujemy: Specjalista ds. marketingu

NUMER REFERENCYJNY: DEV-SM-LIP19Poszukujemy specjalisty ds. marketingu z doświadczeniem DevaGroup to mała, 25-osobowa agencja, lubimy to i nie mamy z tego powodu żadnych kompleksów. Co prawda, w ostatnich miesiącach nasz zespół stale się powiększa, to jednak ciągle chcemy działać w niekorporacyjnym klimacie. Podobno zna nas cała branża, pewnie dlatego, że organizujemy cykliczne krakowskie spotkania pasjonatów SEM […]

Szekspir i bankowe organy regulacyjne

Zespoły nadzoru bankowego w Banku Anglii „w każdym tygodniu otrzymują do przeczytania stosy materiałów o łącznej objętości dwukrotnie większej od wszystkich dzieł Williama Szekspira” – twierdzi Huw van Steenis, autor nowego raportu „Future of Finance” („Przyszłość finansów”). Howard Davies (PS) Howard Davies (PS) Przygotowanie powyższego raportu zlecił odchodzący prezes Banku Anglii Mark Carney. Można się […]

Tajemnice polityki pieniężnej | Obserwator Finansowy: ekonomia, debata, Polska, świat

Chciałbym lepiej rozumieć kwestie polityki pieniężnej i inflacji. Chciałbym również, aby osoby odpowiedzialne za politykę pieniężną rozumiały ją lepiej niż ja. Źródło: The Sweeney Agency Źródło: The Sweeney Agency Jedną z niezwykłych cech powojennej historii gospodarczej było poskromienie inflacji w Stanach Zjednoczonych i w wielu innych państwach począwszy od połowy lat 80. XX wieku. Wcześniej stopa inflacji […]

Wpływ cyfrowej rewolucji na dobrobyt

W ostatnich latach nastawienie zachodnich społeczeństw do technologii cyfrowych pogarsza się, w miarę jak zaczęły się ujawniać złe strony wychwalanych poprzednio innowacji. Jednak podobnie jak wszystkie rewolucje technologiczne, obecna jest obosiecznym mieczem, oferującym zarówno ogromne korzyści, jak i ciężkie wyzwania – i jest tak z pewnością nie tylko na Zachodzie. Michael Spence (PS) Michael Spence (PS) Na […]

Rolnictwo w ślepym zaułku | Obserwator Finansowy: ekonomia, debata, Polska, świat

Aż 82 proc. unijnych dopłat trafia tylko do 20 proc. gospodarstw rolnych, tych największych, które nie potrzebują wsparcia. Wspólna Polityka Rolna w obecnej postaci pcha unijne rolnictwo w ślepy zaułek: prowadzi do zdominowania go przez wielkie gospodarstwa, a przez to do jego uprzemysłowienia i chemizacji, ze szkodą dla zdrowia ludzi i środowiska. Wspólna Polityka Rolna (WPR) to aż […]

Scroll to top